Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

 1.  Název:
  Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41 příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení:
  Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina:  zřizovací listina 2019
 1. Organizační struktura: Počet tříd: 2, počet dětí: 52, počet zaměstnanců: zpravidla 8-10.
 2. Kontaktní spojení:
 • Kontaktní poštovní adresa: Karla IV. 1241/41 , 400 03 Ústí nad Labem
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Karla IV. 1241/41 , 400 03 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodin, případně dle domluvy
 • Telefonní čísla: 475 532 712, 602482020, 602482015
 • Číslo faxu:
 • Adresa internetové stránky: mskarla4.cz
 • Adresa e-podatelny: mskarla4@seznam.cz
 • Datová schránka: yn3k28s
 • Další elektronické adresy: nejsou
 1. Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 181800647/0300
 2. IČO: 72 744 898
 3. DIČ:
 4. Dokumenty:
 1. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: mskarla4@seznam.cz
 2. Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Karla IV. 1241/41, 400 03 Ústí nad Labem, nebo na email školy: mskarla4@seznam.cz
 3. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Karla IV. 1241/41, 400 03 Ústí nad Labem.
 4. Formuláře:
 • Žádost o poskytnutí informace naleznete zde
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde
 1. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
 2. Předpisy:
 • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
 • Vydané právní předpisy: nemáme
 1. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže
 • Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme
 1. Licenční smlouvy: nemáme
 2. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete  zde: https://mskarla4.cz/wp-content/uploads/2023/08/Vyrocni-zprava-za-rok-2022-o-cinnosti.pdf
 3. Oznamovací systém Nenech to být zde :Oznamovací systém Nenech to být