Zajímáme se

Bc. Kateřina Nevřivá
ředitelka MŠ

Nejprve bych Vám chtěla osvětlit jakousi nástavbu nad školní vzdělávací program naší mateřské školy, říkejme jí zájmové kroužky.

Jak jistě víte, třídy v naší MŠ jsou heterogenní, tedy smíšené. Práce s takto smíšenou třídou je v mnoha ohledech složitější pro nás pedagogy. Mezi 3letým a 6letým dítětem je obrovský skok nahoru. Naši předškoláci se učí ve smíšené třídě toleranci k menším dětem, mohou si vyzkoušet různé sociální role, které jsou tolik důležité pro další život. Ale příští rok jdou do první třídy a tam už budou mít okolo sebe pouze vrstevníky. Prosadit se v takové třídě je pro některé děti mnohem složitější.

Pro předškoláky

Předškolní děti mohou navštěvovat zájmové kroužky, kde si vyzkouší být pouze s vrstevníky. Práce v kroužcích probíhá od 13h, tak aby se nikterak nešidil výchovně vzdělávací proces. V tomto čase mají mladší děti fyziologicky nárok na odpočinek a my jim ho nechceme odpírat. Přesto po obědě si jdou na lehátko odpočinout všechny děti. Odpočinek potřebují. Jen většina předškolních dětí již neusíná a je pro ně neúnosné přes hodinu pouze ležet a tak využíváme tohoto času k zájmovým kroužkům. Pokud dojde k tomu, že některé z dětí usne, necháme ho dále odpočívat. Vycházíme s potřeb vašich dětí!!!

Pro rodiče mladších dětí

I vaše děti budou jednou předškolní. Jistě neztrácíte čas pokud vaše dítě nebude již od 3 let navštěvovat nějaký zájmový kroužek. Vrámci školního vzdělávacího procesu se děti dotknou všech oblastí, které rozvíjíme v kroužcích. Není to tak, že by si mladší děti ve školce jen hrály. Opravdu se zapojí do výtvarného dění, zakusí zpěv i hru na rytmické hudební nástroje a nezapomínáme ani na tělesnou stránku vašich dětí. Jsou jim nabízené různé sportovní a pohybové aktivity. Pokud se najde mladší dítě, které bude zvládat fyziologicky náročný program v MŠ a bude talentované, nebráníme se, aby po vzájemné konzultaci mohlo některý z kroužků navštěvovat.