Rádi jíme

Stravování dětí
Podle § 4 odst. 1–2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne (ovocné čaje, multivitamínové nápoje, ovocné šťávy a voda). Stravné se platí složenkou či převodem na účet MŠ za celý měsíc předem. Částka k placení je včas písemně oznámena na informativní nástěnce v MŠ, i na internetových stránkách MŠ.

Číslo účtu k platbě převodem: 181800647/0300.

Převedené peníze by měly být do 15.dne v měsíci na účtě mateřské školy.

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. dle finančního normativu podle § 5 a přílohy č. 2

Strávníci 3 - 6 let

  • Přesnídávka – 11,– Kč
  • Oběd – 24,– Kč
  • Svačina – 10,– Kč
  • CELKEM – 45,– Kč

Strávníci 7 - 10 let

  • Přesnídávka – 12,– Kč
  • Oběd – 25,– Kč
  • Svačina – 11,– Kč
  • CELKEM – 48,– Kč

Upozornění

Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky tj. 35,00 Kč/ 1 den nebo 37,00 Kč/1 den.