Učíme se hrou

CHARAKTERISTIKA ŠVP  „Svět kolem nás – svět ve mně“

Tento program je vlastní a byl vypracován celým týmem MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zpracován globálně pro celou věkovou skupinu dětí, které navštěvují naší mateřskou školu. Je zde zastoupeno všech pět oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), které se navzájem prolínají. Při tvorbě jsme si plně uvědomovali rámcové cíle, jejichž naplňováním směřujeme k vytvoření základů klíčových kompetencí v pěti oblastech.

K vytvoření tohoto vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. Vycházíme z „Projektu ctností“, který byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Myslíme si, že je dobré, aby se s dětmi už v tomto věku mluvilo o hodnotách, vlastnostech a ctnostech, které dělají člověka lepším člověkem. Chceme jim tímto programem pomoci k vytvoření morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás.

Náš ŠVP je rozdělen do 10 integrovaných bloků. Každý blok trvá přibližně 4 – 5 týdnů (časový plán je orientační, aby mohl reagovat na aktuální možnosti potřeby i výsledky evaluační činnosti) a je zaměřen na jednu ctnost či vlastnost, které se po celou dobu dotýkají nabízené vzdělávací činnosti. Do těchto integrovaných bloků přirozeně zařazujeme tematicky zaměřené aktivity i celoškolní akce s rodiči.

Vzhledem k tomu, že ctností a vlastností, se kterými bychom s dětmi chtěli pracovat je více než 10, můžou vzniknout další rok formou příloh nové IB. Držíme se stále osnovy vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů, které jsou uvedeny v níže uvedených IB.

Dále jsme se nechali volně inspirovat filozofií a pedagogikou Marie Montessori a programem Začít spolu, ze kterých se nám jako užitečné zdá získávání kompetencí rozhodovat o svých činnostech, které vede k samostatnosti a zodpovědnosti za svou volbu.