Vidím, slyším, cítím – VNÍMAVOST

integrovaný blok 8

Orientační časové období: 4 týdny (duben)

Základní charakteristika / záměr

V tomto integrovaném bloku budeme zjišťovat a ověřovat, jak moc jsme vnímaví, a to ať už sami k sobě, k ostatním lidem, zvířátkům, přírodě, světu, či celému Vesmíru. Každý máme schopnost vnímání na jiné úrovni a je to v pořádku, protože nikdo nikdy nemůže být stejný jako ten druhý. Budeme rozvíjet schopnost vnímavosti v mnoha oblastech, například v pozorovací, komunikační, poznávací, výtvarné, nebo i pohybové sféře. Budeme prohlubovat schopnost cítit své okolí všemi smysly a vědět, co se kolem nás děje. V měsíci dubnu už je jaro v plném rozpuku, příroda prochází mnoha viditelnými změnami, a my třeba objevíme i ty, které nejdou na první pohled vidět, a budeme se z takového poznávání těšit. Vnímaví budeme ale i v rodině a ve školce mezi sebou, a to nám přinese mimo jiné i to být k sobě ohleduplní, protože budeme vnímat, proč je to dobré a proč by bylo špatné se k sobě nechovat hezky. Vnímavost je vstřebávání informací a dojmů z našeho okolí, jejich vyhodnocení a citové prožívání. Proto nedílnou součástí témat bude i různé zábavné pátrání a bádání, zkoušení experimentů, a protože na konci měsíce nás čeká jako každý rok pálení čarodějnic, neobejdeme se ani bez kouzlení a čarování a čarodějného vyrábění. Budeme rozvíjet slovní zásobu, snažit se o popisování všech věcí, co vidíme, nebo cítíme – budeme-li cítit potřebu se svěřit, a tak budeme vnímat i to, že tu nikdy na nic nejsme sami, že vše má své řešení, pro a proti, i rub a líc.

Doporučená témata:

  1. Naslouchám svému okolí.
  2. Zkouška mých smyslů
  3. Kde se berou mé pocity?
  4. Příroda všude kolem nás
  5. Kouzla nejsou jen o čarování

Sdílejte