Nic není nemožné – TVOŘIVOST

integrovaný blok 9

Orientační časové období: 4 týdny (květen)

Základní charakteristika / záměr

Tvořivost velmi plynule navazuje na vnímavost, o které jsme si s dětmi povídali v dubnu. V měsíci květnu nás čeká jedna z ctností, která je dětem přirozeně blízká. Budeme se snažit dětskou tvořivost – tedy jiné nápadité myšlení, tvorbu, podporovat a rozvíjet ve všech oblastech. Vyprávění příběhů, zážitků rozvíjí v dětech nejen slovní zásobu, ale také fantazii, která je základem tvořivosti. Také tanec, zpěv a hudba – dáme dětem prostor se vyjádřit, sdělit tak své pocity a náladu. Kresba a malba je s tvořivostí velmi blízce spjata a děti se nebojí ani barev, ani velkého formátu. Budeme se snažit o to, aby měly dostatek příležitostí k výtvarným hrám. Na tvorbě ať už hudební či výtvarné si přiblížíme slovo originalita tedy jedinečnost – protože právě taková je naše tvorba a v tom je ta pravá krása. Také konstruktivní hry, kde děti díky své fantazii tvoří stroje a konstrukce a dokážou detailně popsat, jak a k čemu slouží, jsou důkazem, že fantazie a tvořivost nezná hranic. V měsíci květnu nás čeká besídka pro rodiče a tak se budeme snažit o to, abychom naši jedinečnost předvedli tak, jak to nejlépe dokážeme.  Chceme-li rozvíjet tvořivost u dětí, musíme zapomenout právě na standardní postupy a nabízet i zdánlivě obyčejné věci neotřelým způsobem. Heslo: „Nic není nemožné“ je pro děti normou a my se budeme snažit o to, aby se tohoto hesla snažily držet co nejdéle a nenechaly si hatit své sny a představy, své projevy a způsoby uvažování. Budeme se snažit o to, aby děti pochopily, že kreativita je pokladem, který je oceňován ve všech oblastech našeho života, že rozvíjení a podpora jejich tvořivosti je velmi důležitá.

Doporučená témata:

  1. Co dokážou moje ruce
  2. Neprošlapané cesty
  3. Kam až nás hudba dovede?
  4. Všichni jsme umělci
  5. Svět fantazie
  6. Nic není nemožné

Sdílejte