Už to zvládnu sám – SAMOSTATNOST

Integrovaný blok 1

Orientační časové období: 4 týdny (září )

Základní charakteristika / záměr

V září se s dětmi zaměříme na důležitou ctnost zvanou samostatnost. Co to vlastně znamená? Jak je pro nás důležitá? Děti si na tyto otázky zkusí odpovědět samy. Pro nově příchozí to bude znamenat velký skok, a tak po malých krůčkách zkusíme nejprve zvládat stesk po rodičích. Naším cílem bude vytvořit přátelskou a respektující atmosféru, v níž se budou děti cítit bezpečně. Ukážeme dětem vlídné prostředí mateřské školy, kde si společně projdeme důležité vnitřní prostory, v nichž se děti naučí lépe orientovat, a tak být v určitém ohledu zas o krok samostatnější. Poznáme všechny zaměstnance školy, ale především poznáme spoustu nových kamarádů, u kterých bude potřeba si zapamatovat jejich jména. Naučíme se pracovat s novými pomůckami a způsoby, jak se dají používat. Poznáme, jaké činnosti v tomto období nabízí školní zahrada i jaké okolí obklopuje naší školu. Starší děti budou nápomocny mladším a společnými silami pomůžeme přivyknout novému řádu, který děti ve školce čeká. Abychom jim to ulehčily, připravíme pro ně piktogramy, které povedou k lepší orientaci v režimu dne. Hodně budeme pracovat na zdokonalování samostatnosti v oblasti stolování, oblékání nebo osobní hygieny, a tak postupem času děti zjistí, co už zvládají samy a na čem bude ještě třeba zapracovat. Pomůžou v tom dětem naši smajlíci, které využijí při sebehodnocení už zvládnutých dovedností. Proto, abychom se ve školce cítili bezpečně, budeme z učenlivých momentů v průběhu celého měsíce společně s dětmi vyvozovat vyhovující třídní pravidla a zjistíme, že vlastní svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.

 

Sdílejte