Na jedné lodi, na jedné palubě – VZÁJEMNOST

integrovaný blok 2

Orientační časové období: 4 týdny (říjen)

Základní charakteristika / záměr

V tomto měsíci se zaměříme na naše společenství ve třídě. Září bylo zasvěceno přijímáni sebe sama a to je základ k tomu, abychom mohli přijímat i ostatní lidi ve svém okolí. K tomu nám napomůže ctnost, které říkáme vzájemnost. Jaké to je sdílet jeden prostor vzájemně s druhými dětmi či dospěláky. Jak bychom se měli k sobě navzájem chovat? Je nás tu hodně. Může tedy často docházet k vzájemným potyčkám a nedorozumění. Jak se k těmto věcem postavit, jak je řešit? Co nám může pomoci? Zkusíme si tedy vyjednávat dohody a pravidla, která by v našem společenství ve třídě mohla platit. Zkusíme se společně na něčem shodnout. Asi to nebude vůbec jednoduché. Zahrajeme si hry, kdy bude důležité, jeden druhému naslouchat. Naším cílem bude, aby děti pochopily, že každý ve třídě má své místo a má stejná práva. Že záleží jen na nás samotných, jak se budeme k sobě navzájem chovat. Vyzkoušíme si s dětmi, co je nám příjemné a co už ne. Naučíme se ty věci sdělovat tak, aby pro nás všechny byli přijatelné a srozumitelné.

Doporučená témata:

  1. Více hlav více ví
  2. Každý je důležitý
  3. Každý máme svá práva
  4. Jak poznáš přítele?
  5. V jednotě je síla
  6. Táhneme za jeden provaz?

Sdílejte