Kudy vede tvoje cesta? – ČESTNOST

Integrovaný blok 6

Orientační časové období :asi 4 týdny (únor)

Základní charakteristika /záměr

V měsíci únoru se budeme věnovat další z lidských ctností – cti. Co to však čest či čestnost je? Určitě jsme již slyšeli, jak někdo o někom říká: „Je to čestný člověk“ – tedy někdo, na koho se můžeme spolehnout, komu můžeme důvěřovat, kdo udělá vše poctivě, kdo se drží svých pravidel.  Jakými činy a skutky můžeme být okolím vnímáni, jako čestní lidé, a je to lehké? Naopak jak lehce x těžce můžeme před okolím o čest přijít. A nejenom před ním. Protože jestli chceme být čestní, měli bychom se tak cítit především sami před sebou. K čestnosti vede spousta cest, na nichž ale bývá množství překážek a svodů. My se s dětmi v únoru na takovou cestu vydáme. Vždyť už jen vykročit za touhou být čestný, může být cíl. Uvědomíme si, že na takové cestě je dobré brát ohledy na ostatní, kteří jdou s námi, nebo které na cestě potkáme. Naopak, že není dobré se nad nikoho povyšovat. Nejznámějšími lidmi, kteří si na cti zakládali, byli středověcí rytíři. Čest vnímali jako soubor několika lidských ctností, které se snažili dodržovat. A tak se možná vydáme zpět v čase až do středověku. Setkáme se s rytíři a jejich dobou, způsobem života, módou v oblékání.  Na konci měsíce budeme debatovat, jaké vnitřní zásady má každý z nás. Co považujeme na své cestě životem za zásadní vlastnosti, a které naopak bychom se v našem životě chtěli vyloučit.

Sdílejte