Jak získat laskavé srdce? – LIDSKOST

Integrovaný blok 4

Orientační časové období – asi 4 týdny (prosinec)

Základní chrakteristika / záměr

Existuje nějaký bleší trh nebo jiné místo, kde se dá laskavé srdce koupit nebo za něco směnit? Co je potřeba udělat, abychom laskavé srdce získali? Jaký je asi člověk, o kterém říkáme, že má laskavé a vlídné srdce? Tématem posledního měsíce v roce bude lidskost – hodnota, která v lidech vzbuzuje to, co jim je vlastní. Každý člověk má možnost si zvolit, jak se bude k ostatním lidem kolem sebe chovat a naším cílem je mluvit s dětmi o chování ohleduplném, respektujícím a citlivém, o schopnosti vcítit se a vůli pomáhat druhým a také jim odpouštět. Takový nelehký úkol před námi stojí! J Zjistíme, že ale žádný učený z nebe nespadl a že dobré slovo skály otvírá. Určitě ne jeden příběh či prožitá situace nás přesvědčí o tom, že lidé se ocitají v situacích, kdy naši péči a podporu potřebují. Co cítíme, když o někoho pečujeme, nějak mu pomůžeme nebo ho potěšíme? A z kterého místa našeho těla ten pocit vychází? Není lepšího času, než toho předvánočního, kdy bychom si na toto měli vzpomenout a přinést při společných chvílích radost nejen sami sobě, ale i druhým. Určitě i toto prospěje našim laskavějším srdcím.

Další kroužky

Sdílejte