Nikdo není dokonalý – TOLERANCE

Integrovaný blok 3

Orientační časové období: 4 týdny (listopad )

Základní charakteristika / záměr

V listopadu si budeme povídat o toleranci. Navazujeme tak na ctnosti předešlých měsíců: přijetí a vzájemnost. S dětmi se hlouběji ponoříme do pochopení smyslu tohoto slova. Chceme si slovo vysvětlit v širším slova smyslu, tedy tak, aby si děti obohatily slovní zásobu a znaly význam tohoto slůvka nejen jako toleranci mezi lidmi. Především nám půjde o to, aby se naučily vnímat své okolí empaticky. Budeme hrát hry, při kterých se budou dostávat do jiných rolí, kde zjistí, že je třeba být snášenlivý k rozdílům. Naučit se přijímat druhého takového jaký je, s jeho klady i s jeho chybami, umět vhodně komunikovat. K tomu nám napomůže hraní her, jako například Vadí – nevadí. Děti by měly znát své hranice – co mohu, co toleruji, kde jsou mé hranice – co již tolerovat nebudu. Mohu tuto svou hranici posouvat či nikoliv, a pokud ano, tak v jakém případě. Chceme, aby si toto děti uvědomily a tak nás čeká například návštěva střediska pro handicapované. Také čtení, či sledování pohádek pomůže odhalit, že ne všechno je takové, jak se na první pohled zdá. Děti budeme vést k tomu, aby si uvědomily, že rozdílnosti, jakými je například je handicap, jiná stavba těla, jiná barva kůže, kultura nebo , jsou normální, protože nikde na světě, v přírodě není nic stejné, všude je odlišnost.  Budeme si rozdílnost přibližovat například povídáním o cizokrajných pokrmech, převzatými svátky – jakým je v listopadu například Hallowen. Dětem je bližší vidět rozesmáté dýně a strašidelnou výzdobu, než Dušičkami. Toleranci budeme učit pochopit ve všem ostatním kolem nás – kde není pevná hranice, tedy časová tolerance – při závodech, nebo jen obyčejném úklidu hraček. Prostorovou toleranci si můžeme přiblížit při hrách se stavebnicí, při cvičení. Barevnou toleranci zase třeba při výtvarné tvorbě, řazením tónovaných kostek aj.  Tolerance v oblékání – všichni jsme oblečeni hezky, přesto každý jinak, v pohybu – každý umí běhat, přesto jsou tu rozdíly. Na tom všem a dalším by mělo dětem postupně dětem vstoupit do podvědomí slovíčko tolerance.

Doporučená témata:

  1. Každý jsme jiný
  2. Co hlava, to názor
  3. Na cestě do světa
  4. Svět plný barev
  5. Nikdo není dokonalý

Sdílejte