Nesuď, neznáš celý příběh – SPRAVEDLNOST

Integrovaný blok 6

Orientační časové období : asi 4 týdny ( únor)

Základní charakteristika /záměr

V tomto měsíci plynule navážeme na zážitky a zkušenosti z předchozího integrovaného bloku a tentokrát se ponoříme do světa spravedlnosti. Jaké je spravedlivé jednání? Pro filozofa Aristotela byla jednou z nejdůležitějších ctností. Možná proto, že slibuje vyrovnanost sil… Možná proto, že souvisí se svědomím. Kdo ví? My si asi také dostatečně zafilozofujeme, ale určitě se přesvědčíme o tom, že se spravedlností to není vůbec jednoduché. Funguje spravedlnost sama od sebe? Nebo jí musíme pomáhat a jak? Začneme u sebe a popřemýšlíme nad tím, co potřebuji k tomu, abych mohl být já sám k sobě i k ostatním spravedlivý. Hrdinové našich příběhů nás určitě zavedou do „krajiny rozvážnosti“ a „upřímnosti“. Určitě také narazíme na velký pojem pravdy a zjistíme, že není úplně snadné ji rozpoznat. Vyzkoušíme si roli mocného soudce, který musí rozhodnout, kde je pravda. Je to opravdu velmi těžký úkol soudit jiné a nesnadné je i vyrovnat se s tím, že o nás a naší pravdě někdo rozhoduje a má nad námi moc. Už docela malé děti cítí pocit křivdy, když někdo druhý rozhodne o tom, že pravda tkví v něčem jiném, než si ony samy myslely. Přesto po spravedlnosti toužíme. Staví se spravedlnost vždy na stranu pravdy? Co když se spravedlnost při cestě za pravdou nechá unavit její vtíravou příbuznou – lží? My se určitě naučíme spravedlivě naslouchat oběma stranám, které přicházejí. Budeme se mezi sebou spravedlivě dělit a vyzkoušíme si různé způsoby, jakými se můžeme dobrat společného (a spravedlivého) rozhodnutí.

Další kroužky

Sdílejte