Každý jsme jiný? – JEDINEČNOST

Integrovaný blok 8

Orientační časové období :asi 4 týdny (duben)

Základní charakteristika /záměr

V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o jedinečnosti každého z nás. Je měsíc duben a v přírodě se kolem nás všechno mění. Nakoukneme tedy do říše přírody a narazíme na to, že nic není úplně stejné. Každá nová květina či narozené zvířátko se od sebe liší. A tak je to i s lidmi. Máme toho hodně společného, a přesto je každý z nás docela jiný. I vše co děláme, jak vypadáme, co umíme, jak přemýšlíme, se liší člověk od člověka. Děti si zkusí,že výsledky naší práce jsou prostě odlišné. Každý si představí jinou květinu, postaví jinak vysoký a barevný dům a určitě si vzpomene na jiný oblíbený pohádkový příběh. Ujistíme se, že není třeba, abychom byli stejní, že každý k věcem může přistupovat jinak a přinášet jiné nápady. O co všechno bychom v životě přicházeli, kdybychom všichni byli úplně stejní? Například barvy… Co kdyby se jedna barva rozhodla, že chce být stejná jako ta druhá? A ta třetí stejná jako ty předchozí dvě. Nakonec by existovala jen jedna barva a to by byla velká škoda. A asi i velká nuda. Tím, že je každá barva jiná, tak na nás i jinak působí. Popřemýšlíme, v čem se každý z nás liší od ostatních, a zjistíme, že to je na nás to originální a výjimečné. Možná dostaneme šanci cestovat do jedinečných koutů země za jedinečnými lidmi. Každý na světě si začne hledat svou životní cestu a bude jen na něm, jakou si ji udělá. Při svých toulkách za jedinečností narazíme na vlastnost, které se říká kreativita. Co nám taková tvořivost dává, v čem nás posiluje a čím prospívá ostatním? Zkusíme se ponořit do vod fantazie a představivosti a vidět sám sebe kdekoliv si budeme přát. Hodně nám pomůže i naše hravost. Umíme si vůbec hrát? A jak to mají děti jinde na světě?

Sdílejte