Ukaž mi, jak nejlépe na to – SEBEKÁZEŇ

Integrovaný blok 1

Orientační časové období: 4týdny (září )

Základní chrakteristika / záměr

V září do školky přicházejí nové děti a naším cílem bude vytvořit přátelskou a respektující atmosféru, v níž se budou děti cítit bezpečně. Během prvního měsíce, který bude pplný poznávání nové prostředí a přizpůsobování se novému řádu, budeme společně vymezovat hranice vlastního působení. Proto, abychom se ve školce cítili bezpečně, budeme z učenlivých momentů v průběhu celého měsíce společně a dětmi vyvozovat vyhovujícítřídní pravidla a zjistíme, že vlastní svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Seznámíme se s novými dětmi i personálem školy, s pomůckami a způsoby,  jak se dají používat. Poznáme co v tomto období nabízí školní zahrada i jaké okolí obklopuje  naše pozemky. Naučíme se plánovat a dokončit činnosti, kterými se chceme zabývat a osvojíme si orientaci v režimu té části dne, který děti tráví ve školce. Přijdeme i na to, že vše má své místo a že nebývá užitečné věci jen tak odkládat. Poctivosti a sebekázni se budeme učit dlouhodobě, ale když se nám to podaří, zvládneme toho více a rychleji a snáze se  nám budou překonávat překážky.

Další kroužky

Sdílejte