Věřím ti! – DŮVĚRA

Integrovaný blok 5

Orientační časové období :asi 4 týdny ( leden)

Základní charakteristika /záměr

V měsíci lednu se pokusíme vybrousit další ze ctností našeho charakteru a zároveň jednu z lidských potřeb – důvěru. Co je to důvěra? Jsme důvěryhodní pro naše kamarády? A můžeme se i my na ně spolehnout? A co dospěláci? Dovolují nám být samostatnými a věří nám, že své záležitosti zvládneme bez jejich zásahů? Důvěra v sobě propojuje schopnost milovat jiného člověka a zajímat se o jeho svět, a zároveň to stejné od něho přijímat. Zamyslíme se nad tím, co můžeme udělat pro to, abychom se jednou stali důvěryhodnou, spolehlivou a věrnou osobou. Měli bychom zjistit, jak je důvěra silná hodnota, když lidé dobře znají své vlastnosti. Zároveň nás však mnohé příběhy i vlastní zážitky zavedou k uvědomění, jak je důvěra křehká. Ohrozit ji může každá nepoctivost a lež. Naším cílem bude, aby děti důvěřovaly nejen ostatním, ale i samy sobě. Budeme tak stavět na základech, které byly položeny předchozími ctnostmi. Budeme dětem vytvářet příležitosti k tomu, aby byly co nejvíce samostatné, aby měly příležitost učit se novým věcem a zvyšovaly svou sebedůvěru s každou zvládnutou záležitostí nebo novým úkolem. Chceme, aby děti měly možnost uskutečňovat volby z vlastní vůle, za jejichž přirozené následky by nesly přiměřenou zodpovědnost. Budeme se učit důvěřovat i vlastnímu tělu a jeho schopnostem, a to nejen prostřednictvím smyslových her a zážitků, ale i osvojováním si nových nebo rozvíjením už získaných pohybových dovedností. Důvěřovat budeme i některým dobře míněným radám zkušenějších, a tak se v tomto bloku dotkneme i tématu ochrany vlastního zdraví a bezpečí. Zjistíme, že v přírodě se s jistotou opakují některé jevy (střídání ročních období, mrznutí vody…), a přijdeme na to, že důvěru často máme vlastně i v to, že zase nastanou.

 

Další kroužky

Sdílejte