Dobro v sobě, radost pro všechy – LASKAVOST

Integrovaný blok 4

Orientační časové období: 4 týdny (prosinec)

Základní charakteristika / záměr

V prosinci nás bude obklopovat očekávání nejradostnějších a nejmagičtějších svátků v roce, a my je pochopitelně budeme prožívat i ve školce. Bude nám k tomu pomáhat krásná ctnost laskavost, díky které si uvědomíme spoustu hezkých věcí a možná se v nás objeví i pocity jako láska, sounáležitost, soucit, empatie a další ušlechtilé pocity a emoce. Zjistíme, že není důvod se bát ani čerta, i když má třeba strašidelný zjev a rohy, že se s každým tvorem dá domluvit a třeba ho i potěšit zazpíváním písničky, nebo zarecitováním básničky. Vždyť laskavost je aktivní vyjádření lásky. Projevuje se vlídností, taktem a úctou. A tyto všechny vlastnosti v sobě máme, jen jsou někdy možná trochu ukryté, a tak je budeme hravou formou odkrývat. Děti si rovněž uvědomí, že i tím, jakým způsobem a proč různé věci vykonávají a říkají, pečují o blaho druhých a že je důležité nejen si nechat od někoho pomoci, ale sám také být schopen pomoci, když to někdo potřebuje, či o pomoc dokonce požádá. Protože pro děti vánoční svátky často představují zejména dárky, které najdou pod vánočním stromečkem, budeme si také povídat o tom, jak je důležité nedělat věci jen ze zištných důvodů, že je krásné si dopřávat radost navzájem, ať už citovou, či materiální. Děti předvedou svou šikovnost, nadšení se a těšení se na vánoční besídce a zjistí, že svým vystupováním udělaly velikou radost svým blízkým, z čehož budou mít radost i děti samy a povídání o jejich pocitech bude důležitou součástí měsíce prosince. Nezapomeneme ani na některá zvířátka, kterým můžeme pomoci třeba tím, že jim doneseme vhodné jídlo a tím jim v zimě ulehčí život. A všechny tyto naše činnosti a aktivity budou naplňovat a obohacovat i nás samotné. V závěru měsíce dětem jistě dojde, že podobně jako láska, i laskavost má v sobě neuvěřitelnou sílu a z té se děti budou radovat.

Doporučená témata:

  1. Čím plním srdce své i svého okolí?
  2. I zlobivý čert může rozdat radostné jiskry
  3. Vánoční cesta za Ježíškem
  4. Srdce plné laskavosti

Sdílejte