Čarodějnický den u Motýlků

Ve čtvrtek 30. dubna jsme se všichni převlékly za čarodějnice a čaroděje a čekal nás čarodějnicky náročný den. Tak jako všechny čarodějnice a čarodějové i my jsme „si zapálili“ velký oheň. Ten jsme si nejprve museli vyrobit. Na Velkou lahev od kompotů děti pomocí tapetového lepidla přilepily kousky červeného, žlutého a oranžového papíru. Do sklenice jsem pak vložila zapálenou svíčku. V hale se děti naučily písničku o čarodějnicích, na kterou si i zatancovaly. V herně si děti vyslechly pohádku O smutném obrovi, jemuž s jeho trápením pomohla svými kouzly právě čarodějnice. Děti pak vymýšlely, co by si vyčarovaly, kdyby čarovat uměly. Protože to, ale byla velká přání a čarodějnice a čarodějové ještě tak složitá kouzla neumí, začali se učit kouzla jednodušší. Podle slovního popisu, se snažili z bedny vytáhnout správný předmět. Během hledání jsme říkali kouzelnou formulku. Den nám utekl a děti se už těšily na opravdický oheň, na kterém si chtěly místo čarodějnice upéct buřta.

Sdílejte