Povídálek

Kroužek je zaměřen na tzv. logopedickou prevenci – nácvik motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky. V jedné hodině týdně na děti čekají sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, vyprávění pohádky podle předlohy i bez, grafická cvičení s doprovodnými říkadly. Využíváme logopedických zrcadel, kostek, obrazových materiálů, pracovních listů apod.. Kroužek neslouží, jako náhrada péče logopeda. Probíhá pod vedením paní učitelky Michaely Perglerové každé pondělí.

Další kroužky

Sdílejte