Vodní téma u Motýlků

Děti ve třídě Motýlků poznávaly, v čem je voda prospěšná lidem, rostlinám i zvířatům. Na drumbeny jsme bubnovali tak, aby naše zvuky co nejblíže připomínaly kapání dešťových kapek, ale zvládli jsme napodobit i dost silný déšť s kroupami! Legrace byla, když jsem se pokoušela převézt děti ve hře Z vody do vody. Měly ale postřeh, jen tak snadno se nedaly! Na stolečcích jsme pozorovali, jak se daří narciskám a tulipánům, které nám do třídy přinesly jarní náladu. A určitě Vám, milí rodinní příslušníci, děti vyprávěly, jak se nám podařilo nechat vyklíčit fazole mungo v PET lahvi. Ty nám chutnaly!
Jak je voda kouzelná a co všechno umí, jsme si ještě ověřili na několika dalších pokusech. Děti zkoumaly předměty a pak odhadovaly a ověřovaly, který z nich se potopí a proč tomu tak asi je. Jaké překvapení přinesla vcelku těžká dřevěná kostka! :-) A co teprve taková kulička modelíny! Jako kulička jde modelína hned ke dnu, ale co když z té samé hmoty vytvarujete lodičku? :-)
Příjemný zážitek přinesl poslech přednášené básně Andrey Zatloukalové Koloběh vody, na kterou děti krásně reagovaly. Někteří předškoláci se společně pokusili své poznatky vtisknout do papíru. A jak je složité na papíře zaznamenat proudění nebo páru! :-)

Sdílejte