Povídálek

  • 0 komentářů

Kroužek je zaměřen na tzv. logopedickou prevenci – nácvik motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky. V jedné hodině týdně na děti čekají sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, vyprávění pohádky podle předlohy i bez, grafická cvičení s doprovodnými říkadly. Využíváme logopedických zrcadel, kostek, obrazových materiálů,

Číst dále

Keramika

  • 0 komentářů

Nabízíme kroužek Keramiky pod hlavičkou Základní umělecké školy – Výtvarné studio, s.r.o. Výuka probíhá na Základní škole, Ústí nad Labem, Nová 1432/5 , p.o. v keramické dílně vždy v liché úterý 2 hodiny to jest, jednou za 14 dní. Tento kroužek je placený. Děti dostanou na konci roku vysvědčení. Poplatek za pololetí je 450,- Kč.

Číst dále

Atletika

  • 0 komentářů

Bohužel kroužek ATLETIKY se v letošním školním roce neotevřel.

Číst dále

Bruslení

  • 0 komentářů

Technické služby města Ústí nad Labem naší školce zdarma umožňují první a třetí středu v měsíci dojíždět na městský stadion na dopolední bruslení. Děti poznávají vlastnosti ledu a učí se na něm řízeně ovládat své pohyby. Tento kroužek je pouze pro děti přihlášené na formuláři v šatně. Důležité je, aby děti měly brusle odpovídající velikosti,

Číst dále

Angličtina

  • 0 komentářů

  Bohužel v letošním školním roce tento kroužek nenabízíme.

Číst dále

Flétna

  • 0 komentářů

Na tomto kroužku se děti pravidelně jednou týdně seznamují s hudebním nástrojem, který pozitivně působí na jemnou motoriku prstů a zdraví dýchacího ústrojí. Na kroužku flétny se postupně učíme poznávat tóny v notovém zápisu a reprodukovat hudební rytmy známých písniček, které děti motivují k další hře. Zvládneme základní hudební teorii a pro zpestření programu hrajeme i

Číst dále

Kroužek Šikovné ruce

  • 0 komentářů

V letošním školním roce se do naší nabídky opět dostal i tento kroužek. Děti se v něm budou seznamovat s různými tvořivými materiály a technikami, které je budou podporovat v jejich tvořivosti a fantazii. Naučí se správné pracovní postupy tak, aby dosáhly finálního výsledku – artefaktu. Někdy si ale i jen tak za tvoří bez velkého

Číst dále

Pohybově taneční kroužek

  • 0 komentářů

Pohybově taneční kroužek je tentokrát zaměřen na taneční aktivity spojené s hudbou. Děti se naučí se zacházet se svým tělem, ale zahrají si i klasické pohybové hry. Kroužek bude každý čtvrtek od 13-14 hod ppod vedením paní učitelky Veroniky Přenosilové, která se tanci věnuje i ve svém volném čase..

Číst dále