Třídíme tvořivě – ptáčci

V rámci oslav Den Země jsme se tento týden věnovali třídění odpadu. Učili jsme se třídit tvořivě, protože tvořivost je ctnost, která nás provází tímto měsícem. Zahráli jsme si odpadkový mišmaš, protáhli se popelářskou rozcvičkou a zahráli si spoustu dalších her s odpadkovou tematikou. Procvičili jsme některé z našich smyslů, konkrétně hmat, kdy děti poznávaly předměty poslepu a poté také zrakovou paměť při kimově hře. Děti také vyrobily vlastní barevné kontejnery, do kterých ze starých letáků vystřihovaly a následně umístily dané odpadky.
Třídění jsme si vyzkoušeli, jak v teorii, tak také v praxi. Při vycházce děti upozorňovaly paní učitelky na odpadky na ulici a ty je sesbíraly do odpadkových pytlů. Jeden den jsme tak vyčistili okolí mateřské školy a hřiště, a další den jsme naplnili odpadkový pytel v lese. Ale na to, abychom les vyčistili bude potřeba více vycházek a spousta pytlů na odpadky. Ale i vy můžete podobně oslavit den země.