Okouzleni přírodou

Minulý týden jsme se s ptáčky nechali okouzlit přírodou. Ze které jsme byli a pořád jsme nadšení. Nadšení je totiž cností pro měsíc červen. V rámci pohybových her a výtvarné činnosti jsme si připomněli, z jakých částí se skládá strom, trénovali pravolevou orientaci, početní představy, pracovali s prostorem, rytmem a hlavně spoustu času jsme trávili venku a rozvíjeli naše pohybové dovednosti. V úterý jsme oslavili dětský den, při kterém byla spousta legrace. Na zahradě jsme také přesadili dýně a zalévali rostlinky, které jsme předtím vyseli.