Povídavé hrátky z pohádky do pohádky

  • 0 komentářů

Naše školka v roce 2014 podala žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2015 v rozvojový programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Vypracovaný projekt byl úspěšný a naší mateřské školce byla schválená dotace 40 000,– Kč. Dalšími 20 000,– se na projektu spolupodílí školka. Finance budou použity zj. Na proškolení druhé paní učitelky – kurz logopedický asistent (jedna paní učitelka tímto kurzem prošla již v roce 2014), nákup odborné literatury z nakladatelství Grada, Portál, Albatros Médie, Šimonovy pracovní listy, logopedické zrcadlo a další logopedické pomůcky, výukové kartičky a hry, trojhranné tužky a pastelky, papíry aj..

Naším cílem je nenásilnou hravou formou rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu dětí, posilovat v dětech radost z komunikace se svým okolím a zlepšovat jejich výslovnost. S dětmi budeme o toto vše usilovat při skupinových chvilkách, ale také individuálně podle jejich potřeb. To vše s cílem rozvíjet jejich klíčové kompetence, co nejvíce vyrovnat jejich znevýhodnění a usnadnit jim nejen vstup do první třídy, ale i start do života, kde komunikace představuje jednu z nejdůležitějších složek pro spokojený život. Právě v období předškolního věku je rozvoj řeči velmi dynamický, vyvíjí se výslovnost hlásek, jazykový cit, rozvíjí se aktivní i pasivní slovní zásoba, zrakové a sluchové vnímání. Pro rozvoj řeči je také důležité rozvíjet hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku. Kroužek neslouží, jako náhrada péče logopeda.

Organizace:

  • V průběh roku 2015 budeme každý den v jazykových chvilkách s dětmi formou hry provádět dechová cvičení, procvičovat mluvidla, rozvíjet fonematický sluch, jemnou i hrubou motoriku, pracovními listy grafomotoriku, rytmizovat slova, říkadla, rozpočítadla apod..
  • S dětmi jejichž řečové poruchy jsou těžší a vyžadují speciální péči, budeme individuálně podporovat řeč a to 1x týdně 10-15 minut.
  • Na poradách pedagogických pracovnic (1x týdně) budeme konzultovat a hodnotit pokroky dětí v oblasti logopedické prevence. Bude docházet k vzájemným konzultacím a výměnám zkušeností při práci s dětmi. Budeme hledat další osvědčené postupy. Může dojít k malým úpravám v organizace, které budou vyplývat z provozu MŠ.
  • 1x za 3 měsíce proběhne velká porada s vyhodnocením pokroků dětí a evaluací dosavadního průběhu projektu.
  • V dubnu 2015 proběhne informativní schůzka, na které rodiče seznámíme s projektem „Povídavé hrátky z pohádky do pohádky“. Nabídneme jim vzájemnou spolupráci formou konzultačních hodin pro rodiče dětí, které mají problémy s řečí.

Sdílejte

About the Author: Martina Štolbová
My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *