Čarodějnický rej u Ptáčků

  • 0 komentářů

Čarodějnický rej jsme zahájily po příchodu dětí v maskách kouzelnic a čarodějnic. Převleky a kostýmky byly nápadité a všem se líbily. U stolečků míchaly kouzelnické lektvary- experimentovaly s temperami a přírodninami ve sklenicích s vodou. Sledovaly jaká barva vznikne v kombinaci s druhou. Tato činnost měla velký úspěch. Dětem se líbila změna barvy. U další činnosti si a prohlížely nejrůznější bylinky, koření a semínka, ke kterým si i přivoněly. Zajímala je vůně, snažily se popsat, co cítí. Během ranních her si vyzkoušely zaplétat pavučiny pro čarodějnické pavouky-pracovaly s provázkem, špejlemi a nůžkami. Dále si mohly vytvořit kouzelnického hada. Zdobily papírové ruličky fixami a tiskátky, provlékaly je provázkem. Dále jsme uspořádali ,,Košťátkový bál,,- děti tančily s dřevěnými tyčemi, které znázorňovaly čarodějnické koště. Po svačince jsme se sešli v ranním kroužku. Přivítali jsme se, určili jsme si den v týdnu a seznámili se s tradicemi a zvyky 30.4. nebo-li se svátkem ,,Pálení čarodějnic,,. Po ranním kruhu jsme si osvojili báseň ,,O čarodějnici,,. Děti rytmizovaly a vytleskávaly slova. Určovaly vlastnosti čarodějnic z básničky- hodné, zlé, bylinářky (prohlížely si nejrůznější bylinky na obrázcích), kořenářky (přivoněly si k nejrůznějším druhům koření v mističkách).

Poslední činností bylo kouzlo s Harribo medvídky (gumové bonbóny), které jsme ponořili do skleniček s vodou a sledovali změnu tvaru a barvy. Po té jsme bonbón ochutnávali a popisovali jeho chuť. Tato činnost měla velký úspěch a nikdo z dětí jí neznal.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *