Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

 • 0 komentářů

Letos zápis do všech MŠ v Ústí nad Labem na školní rok 2020/21 bude probíhat trochu jinak, vzhledem k situaci, která v České republice panuje.

Stále je potřeba vyplnit přihlášku v elektronickém systému na stránkách zápisu do MŠ v Ústí nad Labem: https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

Vyplněnou přihlášku je potřeba ze systému vytisknout a podepsat od obou zákonných zástupců. U dětí, kterým nebude do konce srpna 2020 5 let a více, není letos potřeba nechat přihlášku potvrdit od lékaře, ale stačí vyplnit, vytisknout a podepsat čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované, které si můžete stáhnout zde. Potom tedy potřebujete spolu s ofoceným očkovacím průkazem (tam, kde je záznam o očkování) poslat společně s vyplněnou přihláškou do mateřské školy. Je několik možností, jak přihlášku do MŠ poslat či dopravit.

1.Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně čestného prohlášení o provedeném očkování a kopie očkovacího průkazu, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky na mail mskarla4@seznam.cz či datovou schránkou yn3k28s nebo poštou na adresu školy MŠ Karla IV. 1241/41, Ústí nad Labem, 40003 a to nejpozději do 14. 5. 2020. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ přihlášku obdržela na telefonu 602482020

2.Osobně – vhodit do označené schránky

Vyplněné a podepsané formuláře v obálce nebo v deskách lze hodit do označené schránky na dveřích MŠ a to vždy v době od 8 – 13h, kdy je areál školy otevřený, a učinit tak můžete nejpozději do 14.5.2020

3. Pouze ve vyjímečných případach vyplnění po telefonu s osobní návštěvou v MŠ 

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost vyjímečně vyplnit po telefonu 602482020 a poté domluvit osobní návštěvu MŠ k podepsání dokumentů.  Telefonovat můžete ve dnech  23.4. 2020 a 6.5. 2020 vždy od 9 – 14 hod

Požadovány budou tyto údaje:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte),

– datum narození dítěte,

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

– požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)

– jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje

– kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)

– podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

– čestné prohlášení o provedeném očkování

Tuto samou možnost vyplnění přihlášky pomocí telefonu budou rodiče mít i v době samotného zápisu a to:

dne 13.5. 2020 od 9 – 14.00 hod 

dne 14.5. 2020 od 9 – 14.00 hod 

Rodiče, kteří vše potřebné odeslali buď poštou či mailem nebo datovou schránkou už v tyto dny do školky chodit nemusí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky MŠ  dne 18. 5. 2020 od 10:00 – 14:00 hod a pouze po telefonické dohodě (602482020)!!!!

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2020: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2020.

Spádový obvod

Ulice Číslo domu
Barrandova 1222/8, 1223/6, 1224/4, 1225/2, 5724
Březová 1025/13, 1281/1, 1283/3, 1287/27, 1289/15, 1290/21, 1293/9, 1294/5, 1295/7, 1296/17, 1297/19, 1299/23, 1309/25, 1326/33, 1329/11, 1434/4, 1435/6, 1442/31, 1452/2, 1528/37, 1534/29, 1577/10, 1582/12, 1598/29a, 1603/35, 1605/9a, 1608/4a, 1622/35a, 1625/41, 1631/6a, 1661/29b, 1685/29c, 5930, 8816, 9154, 9191, 9501
Dobrovského 854/13, 856/6, 863/8, 869/15, 877/5, 886/7, 892/4, 893/11, 894/9, 898/1, 903/3, 930/2, 2296, 2297, 3320, 4025, 4026, 4037, 4147, 4507
Jasanová 1303/4, 1306/2, 1445/8, 1531/6, 1532/6a
Karla IV. 10/10, 34/12, 52/4, 56/2, 82/15, 305/14, 348/3, 369/1, 400/11, 404/9, 409/5, 487/7, 846/29, 847/27, 848/30, 851/26, 852/24, 867/38, 879/18, 884/22, 885/45, 901/20, 918/25, 919/25a, 1024/19, 1026/23, 1061/21, 1063/43, 1075/28, 1170/31, 1211/33, 1212/35, 1213/37, 1214/39, 1241/41, 1266/16, 1665, 1666, 3321, 5115
Ke Hradu 820/16, 829/14, 834/12, 841/26, 843/2, 849/3, 870/24, 945/7, 977/27, 990/11, 1000/13, 1008/15, 1029/5, 1030/6, 1041/1, 1047/9, 1070/10, 1437/23, 1579/25, 1581/21, 1583/21a, 1614/4, 5247, 5951, 8813
Kolonie Za Hradem 5650, 7981, 9442, 9444, 9448, 9452
Koperníkova 961/12, 962/14, 963/16, 980/10, 985/4, 992/8, 994/6, 1055/2, 5827
Kořenského 902/8, 904/6, 905/4, 944/1, 1014/2, 1238/3
Malířský koutek 808/2, 811/4, 812/6, 813/9, 814/7, 815/5, 816/3, 817/1
Na Čihadle 7, 9, 16, 22, 29, 35, 52, 60, 80, 83, 87, 825/6, 868/97, 909/9, 910/18, 913/5, 914/7, 917/2a, 927/11, 1050, 1084/8, 1173/3, 1339/2, 1440, 1451, 1453, 1533, 1635/24, 1651/9a, 1674/2B, 8846, 8878, 9073, 9163, 9164, 9167, 9171, 9187, 9222, 9269, 9391, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9405, 9407, 9428, 9506, 9517, 9588, 9592, 9593, 9595, 9668, 9679, 9697, 9741
Na Zacházce 844/52, 1012/12, 1230/18, 1273/6, 1305/20, 1308/22, 1328/2, 1330/16, 1436/4, 1438/14, 1444/18a, 1449/8, 1530/10, 1620/12a
Ovčácká cesta 818/7, 831/5, 833/10, 835/6, 836/12, 837/4, 838/8, 839/1, 842/3
Průchodní 946/1, 968/5, 979/7, 1064/3, 1095/2, 1096/4, 1097/6, 1098/8, 1099/10, 1100/12, 1101/14, 1102/16
Purkyňova 199/9, 200/11, 201/13, 202/15, 203/17, 204/19, 205/21, 206/23, 207/25, 208/27, 209/29, 210/31, 211/33, 212/35, 213/37, 214/39, 215/41, 216/43, 832/47, 871/8, 872/10, 887/6, 888/4, 895/12, 906/55, 907/2, 1022/53, 1033/49, 1034/16, 1093/7, 1155/45, 1178/51, 1180/14, 1266, 1634/20, 1692/2a, 5626, 5683, 8817
Riegrova 32, 84, 810/13, 1037/1, 1039/3, 1072/11, 1640/9, 1669, 1680, 6125
Svatojiřská 61, 62, 928/1, 929/3, 1004/6, 1054/4, 1071/2, 1312/20, 1313/22, 1314/24, 1315/26, 1316/28, 1317/30, 1318/32, 1319/34, 1320/36, 1321/38, 1322/12, 1323/14, 1324/16, 1325/18, 1327/48, 1335/8, 1336/10, 1337/40, 1338/42, 1373/11, 1374/7, 1377/9, 1443/8a, 1450/46, 1568/44, 1572/5, 1594/42a, 1632/27, 1646/42b, 1652/17, 1679/11A, 4670, 4672, 5628, 8747, 8799, 9110, 9156, 9175, 9599, 9795
Tizianova 952/15, 953/17, 957/22, 958/7, 959/9, 964/3, 967/24, 970/14, 971/16, 972/13, 974/11, 976/5, 986/2, 996/12, 998/20, 999/10, 1006/8, 1011/18, 1013/4, 1015/6, 1016/1, 4931, 5527
Topolová 1128/1, 1129/3, 1130/5, 1131/7, 1132/9, 1133/11, 1134/2, 1135/4, 1136/6, 1137/8, 1138/10, 1139/12, 1648
U Řeky 3974, 5644
V Ohybu 1244/6, 1245/4, 1246/2
Žukovova 30/66, 39/78, 49/30, 51/76, 54/82, 58/74, 59/34, 63/49, 64/47, 65/56, 70/37, 75/58, 76/45, 77/43, 78/62, 79/60, 86/39, 88/38, 90/54, 95/53, 100/27, 107/69, 114/48, 233/32, 385/51, 402/52, 509/50, 546/15, 697/10, 719/12, 722/8, 724/18, 745/11, 748/20, 753/9, 762/7, 776/6, 1168/16, 1331/71, 1332/73, 1333/75, 1334/77, 1570/36, 1645, 1657/27D, 1658/27A, 1659/27C, 1660/27B, 1671/17, 4089, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 5240, 5361, 5362, 5593

Bc. Martina Štolbová

Sdílejte

About the Author: Martina Štolbová
My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *