Odvážnému štěstí přeje – jaký je náš hrdina – Motýlci

 • 0 komentářů

V právě uplynulém týdnu jsme pracovali s tématem odvahy a pozitivních vzorů. Většina dětí vnímá persony svých rodičů a rodinných příslušníků jako pozitivní vzory, kterým se chtějí podobat a s jejichž chováním se ztotožňují a identifikují. Také jsme si řekli, proč je odvaha nedílnou součástí poznávání okolního světa (bez odvahy nelze objevovat dosud nepoznané). Tento

Číst dále

Putování do budoucnosti – kým jsem já a kým jsi ty – Motýlci

 • 0 komentářů

V právě uplynulém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na poznávání charakterových vlastností kamarádů a vrstevníků v naší třídě. Řekli jsme si, co se nám na našich kamarádech líbí, a také to, co bychom na nich nejraději změnili. Toto téma nás také zavedlo do budoucnosti, kdy jsme si s dětmi povídali o tom, jaká práce,

Číst dále

Co to voní,co to kvete – Motýlci

 • 0 komentářů

V právě uplynulém prvním květnovém týdnu jsme se tématicky zaměřili na přírodu, respektive specifika, která patří k tomuto slunečnému období. Děti si uvědomily, jak je příroda rozmanitá, silná ve svém procesu sebeobnovení a také jak je důležitá pro náš život. V tomto období také slavíme svátek všech matek, proto jsme s dětmi o tomto svátku

Číst dále

Být jiný je dar – Motýlci

 • 0 komentářů

V právě uplynulém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na multikulturní aspekty našeho života. Děti se seznámily s fakty, že lidé mají různou barvu pleti, dodržují rozlišné kulturní zvyky vzhledem k tomu, z jakého sociokulturního prostředí pocházejí. Rovnost všech jedinců na světě v oblasti běžného lidského života je důležitým aspektem soužití a mírového života. Neopakovatelnost

Číst dále

Poděkování

Vážení rodiče, dovolte mi prosím, abych poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na bezproblémovém fungování bruslení v průběhu měsíců října až března. Ať už se jednalo o odvoz výstroje nebo samotnou participaci při převlékáním dětí, vždy byla tato pomoc velice vítaná a věcná. Není mnohdy jednoduché všechny bruslaře ustrojit v krátkém čase, který jsme před

Číst dále

Cvičení dělá mistra u MOTÝLKŮ

 • 0 komentářů

Právě uplynulý týden byl zejména ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme si povídali o velikonočních zvycích a tradicích, které jsou v našem sociokulturním prostředí obvyklé. Děti si nazdobily velikonoční vajíčka a také si vyzkoušely pletení pomlázky. Zabývali jsme se mimo jiné tématem „Cvičení dělá mistra“. Výstupem tohoto integrovaného bloku jsou kompetence, spojené s trpělivostí a

Číst dále

Práce kvapná, málo platná u Motýlků

 • 0 komentářů

V právě proběhlém březnovém týdnu jsme se ve vzdělávací nabídce zaměřili na aspekty, spojené s uspěchaností a nedůsledností, z čehož pramení fakt, že vykonávaná činnost není dobře provedena. Pokud děti při činnostech spěchají, ať už třeba proto, aby si mohly jít brzy hrát, jejich výsledky pak nejsou bezchybné. Děti toto téma velice dobře pochopily a

Číst dále

Kdo jinému jámu kopá… u Motýlků

 • 0 komentářů

V právě uplynulém týdnu jsme se s dětmi zaměřili na prezentaci známého rčení „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. Dětem byl vysvětlen a na praktických příkladech prezentován smysl tohoto rčení, které spočívá v tom, že když někomu ubližujeme, nebo se k němu nechováme hezky, může se nám toto naše chování vrátit v podobě

Číst dále

Důvěřuj ale prověřuj u Motýlků

 • 0 komentářů

V posledním lednovém týdnu jsme se ve třídě motýlků zaměřili opět na důvěru. Oproti podobnému tématu, které jsme měli v měsíci listopadu, byl tento blok pojímán spíše ve vztahu k uvědomění si nebezpečí bezmezné důvěry. Děti se seznámily s aspekty, které mohou přílišnou důvěru proměnit ve velice nebezpečný fakt, který by děti mohl do značné

Číst dále

Dobrá rada nad zlato u Motýlků

 • 0 komentářů

V uplynulém týdnu jsme s dětmi ve třídě Motýlků probírali věčně aktuální téma „Dobrá rada nad zlato“. Řekli jsme si, že správná rada je vždy užitečná a není tedy ji potřeba vnímat jako povyšování jednoho dítěte nad druhé. Je přeci přirozené, že něco víme a naopak některé věci nevíme. Proto není žádnou ostudou přijmout dobrou

Číst dále
 • 1
 • 2