Důvěřuj ale prověřuj u Motýlků

  • 0 komentářů

V posledním lednovém týdnu jsme se ve třídě motýlků zaměřili opět na důvěru. Oproti podobnému tématu, které jsme měli v měsíci listopadu, byl tento blok pojímán spíše ve vztahu k uvědomění si nebezpečí bezmezné důvěry. Děti se seznámily s aspekty, které mohou přílišnou důvěru proměnit ve velice nebezpečný fakt, který by děti mohl do značné míry ohrožovat. Je tedy důležité důvěřovat pouze lidem, kteří si naši důvěru zaslouží. Děti pak samy hledaly jedince ve svém okolí, kterým mohou důvěřovat, protože vědí, že by jim nikdy neublížili (matka, otec, příbuzní, učitelé či vrstevníci ve třídě). Děti si mohly také vyzkoušet v reálu (při kooperativních činnostech), jak je získání důvěry někdy velice nesnadné a komplikované. Byl také kladen důraz na fakt, že děti nesmí důvěřovat cizím lidem, o kterých nic nevědí, a které neznají. Výstupem tohoto bloku je pak z našeho pohledu velmi dobré osvojení kompetencí, které se týkají bezpečí dětí při styku s osobami ve svém okolí.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *