Spolehlivost-souhra těla

Nový rok jsme začali pozvolna třemi pracovními dny. I během těchto dnů se děti stihly naučit nové říkanky a písničku. Druhý týden jsme se začaly seznamovat s tématem cnosti: „spolehlivost“. Na co se mohu zaručeně spolehnout, co je pro mne jistotou, o co se mohu opřít. Spolehlivostí se budeme s dětmi zaobírat ze všech stran, minulý týden jsme si povídali o lidském těle. Jak je naše tělo úžasné, co všechno dokáže, jak se umí spravovat a regulovat, oznamovat, čeho má nedostatek nebo naopak moc. Děti toho spoustu znají a k tématu měly stále co povídat. Ve školce máme mnoho krásných obrázkových knih, kterými jsme listovali a povídali si o obrázcích v nich. Vyzkoušeli jsme si i respirační hru s barevnými míčky, kde děti zkoušely, jak silný mají nádech. Tvořili jsme stylizovanou lidskou kostru ze špejlí, protože to je naše opora, na tu se můžeme spolehnout. Další velkou společnou prací je obraz lidského těla v životní velikosti, na kterém se všichni nějakým způsobem podíleli. Jsou zde znázorněny některé z orgánů, smyslů, či cévního systému. Zájem a zvídavost byla obrovská a tak je pravděpodobné, že se k tomuto tématu budeme ještě vracet v souvislosti se získáváním jiných a dalších vědomostí. Všem přejeme pevné zdraví! Ve školce AHOJ!