Informace o obnovení provozu MŠ+podrobný manuál

  • 0 komentářů

Vážení rodiče,

posíláme informace o obnovení provozu naší MŠ. Prosíme Vás o jeho důkladné přečtení a dodržování těchto podmínek při provozu.

Vaše děti rádi uvidíme, není to tak, že je tu nechceme, jen to není lehká situace pro nikoho z nás, a tak se snažíme všem vyjít vstříc.

Děkujeme, tým MŠ 🙂

 

                                         Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách

Vážení rodiče,
v souvislosti s rozvolňováním Mimořádných opatření vydaných vládou ČR a vzhledem k vývoji situace si Vás dovoluji upozornit na plánované obnovení provozu naší mateřské školy od 18. 5. 2020 za zvýšených hygienicko-organizačních podmínek.

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení:
1. Při prvním vstupu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy, které obsahuje:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění (např. horečka, dušnost, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
a) Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená         krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

b) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3. V prostorách mateřské školy
a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
b) Po vstupu do mateřské školy si musí každý důkladně vydezinfikovat ruce.
c) Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Po vyzvednutí dítěte ze školky rodič s dítětem okamžitě opustí areál MŠ.
d) Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
e) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
f) Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a nádvoří školy.
g) Veškeré prostory mateřské školy budou během dne ve zvýšené míře čištěny, dezinfikovány a bude prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor.
h) Je zakázáno nosit vlastní hračky z domova.

Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí přivést v tomto období Vaše dítě do Mateřské školy velmi zodpovědně.

 

 

 

PODROBNÝ MANUÁL K PROVOZU NAŠÍ MŠ

V MŠ bude upraven denní režim, bezpečnostní a hygienické podmínky, které musí být přísně dodržovány!

1. Před vstupem do MŠ budou rodiče se svými dětmi dodržovat rozestupy 2 m od ostatních rodičů s jejich dětmi a budou používat jen boční branku! Přední branka bude uzamčená.

2. Při vstupu do MŠ, hned za dveřmi, si rodič a dítě vydezinfikuje ruce (dezinfekce na stolku). Dále budou pokračovat určeným směrem do šatny, v šatně se rodič s dítětem zdržuje jen nezbytně nutnou dobu a vyčká, až si pro dítě přijde asistentka pedagoga (rodič nebude vodit dítě do třídy, ale předá jej v šatně).

3. Dejte dítěti více věcí na převlečení. Větší část dne budeme trávit venku na školní zahradě (tj. holínky, nepromokavé bundy atd..)

4. Nedávejte dětem do školky hračky z domova – zakázáno!

5. Dítě, které bude projevovat jakékoliv známky onemocnění, nebude do MŠ přijato. Děti budou sledovány i během dne a při příznacích onemocnění, budou rodiče okamžitě informováni a dítě si musí co nejdříve z MŠ vyzvednout.

6. Převlečenému dítěti paní asistentka v šatně změří bezdotykovým teploměrem teplotu. Rodič v šatně odevzdá paní asistence vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte. Poté paní asistentka dítě od rodiče přebírá a odvádí ho do třídy. Dítě si okamžitě po vstupu do třídy dojde umýt ruce mýdlem.

7. Pobyt ve třídě Motýlků a Ptáčků – bude zajištěn tak, aby část dětí byla v herně a část dětí u stolečků (tak, aby mezi nimi byla dodržena bezpečná vzdálenost), po určitém čase se vystřídají. Stravování ve třídě bude (pokud to situace umožní) probíhat takto: u každého stolečku budou sedět pouze dvě (tři) děti tak, aby mezi nimi byla dodržena vzdálenost 1 m. Dětem příbory, skleničky a nádobí budou připravovat a sklízet pouze paní učitelky. Jídlo dětem budou rozdávat také paní učitelky.

8. Děti jdoucí po obědě rodičům v šatně předá paní asistentka (na své děti tedy čekejte prosím dole v šatně).

9. Odpoledne při pobytu na školní zahradě rodič vchází opět boční brankou, kde si zazvoní na zvonek zahrada. Poté, co učitelka rodiči zazvoní, si rodič přidrží vchodové dveře do MŠ a vyčká, než mu učitelka dítě přivede. Po převléknutí co nejrychleji opouští areál MŠ, není možné se nadále v areálu zdržovat!

 

Časové rozvržení režimu MŠ:
● Příchod do MŠ: 6:00 – 8:00
● Dopolední svačina: 8:30 – 9:00
● Oběd: 12:00 – 12:30
● Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:30
● Vyzvedávání dětí odpoledne: 14:15 – 16:30 (v 16:30 se budova MŠ uzamyká!)

 

Další důležité informace:
1. Zájmové kroužky se do konce školního roku ruší – nejspíše s výjimkou KERAMIKY,
kterou by paní učitelka ze ZŠ Kameňák přesunula na ZŠ Karla IV. Probíhala by každý
týden ve středu i pro děti, které MŠ nyní nenavštěvují, ale rodiče by je mohli vodit
(info ještě upřesníme).
2. Akce s rodiči se do konce školního roku ruší.
3. Budeme vracet třídní fond – 1. termín pro vyzvednutí peněz je pondělí 22. 6. 2020 v
čase od 7:30 do 14:00h u paní hospodářky.
4. Děti budou mít na pobyt venku (dopoledne, odpoledne) každý den vlastní podepsané
lahve s pitím (po dopití tekutin z domova, bude dítěti lahev doplněna pitím z kuchyně
MŠ) !

 

V Ústí nad Labem dne 11. 5. 2020                                         Bc. Martina Štolbová, ředitelka školy

 

V odkazu níže si můžete stáhnout čestné prohlášení:

Čestné prohlášení o neexistenci virového inf. onemocnění

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *