Jaký by byl svět bez poctivosti? 22.2 – 26.2.

V posledním únorovém týdnu jsme se bavili o tom, jaký by byl svět bez poctivosti. Dětem byly přehrány scénky s nepoctivím chováním a ony je pak upravovaly tak, aby byly poctivé. Jeden den jsme namalovali svět poctivý a následující den ho přebarvili na nepoctivý. Obraz se dal otáčet a děti tak mohly sledovat kontrast poctivého a nepoctivého světa. Seznámili jsme se s písmenem P a hledali k němu další slova. Rozšiřovali jsme tak slovní zásobu hravou formou tv soutěže. Děti pomohly uklidit pokoj nepoctivému chlapci a sami bránily své pokojíčky. Děti si mohly také vyzkoušet fungování detektoru lži, na kterém později všechny obstály.