Zápis do MŠ na školní rok 2019/20

 • 0 komentářů

Zápis do všech MŠ v Ústí nad Labem na školní rok 2019/20 bude opět probíhat elektronickým systémem. Více informací na stránkách města Ústí nad Labem http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zapis-deti-do-ms.html nebo přímo na stánkách zápisu do MŠ v Ústí nad Labem https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

Pokud si nedokážete přihlášky ze systému stáhnout a vytisknout sami, zde jsou temíny,  kdy si můžete vyzvednou přihlášky přímo v naší MŠ:

1. fáze zápisu:

Možnosti vyzvednutí přihlášky v MŠ :

25. 4. 2019 od 10 – 14 hod

2. 5. 2019 od 10 – 15 hod.

Nebo na MmÚ na odboru městských organizací a školství, 2.patro, kancelář č.215  telefon: 475271243

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
čtvrtek: 8:00 -11:00
pátek: 8:00 – 11:00

 

2. fáze zápisu:

Sběr přihlášek – samotný zápis

dne 14.5. 2019 od 8:30 – 12.00 hod a 14- 15.30

dne 15.5. 2019 8:30 12:00 hod a 14-15:30

Rodič se dotaví spolu s dítětem.

Sebou vezměte:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • potvrzenou přihlášku od lékaře, pokud jeho dítě nebude ve školním roce 2018/19  plnit povinnou předškolní docházku.

 

Možnost seznámit se s podklady správního řízení před vydáním rozhodnutí

V souladu s ust.§36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. správního řádu v platném znění, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, přísp. org., se seznámit s podklady správního řízení a vyjádřit se k nim.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky mateřské školy dne 20. 5. 2018 od 10 – 12 hod. (v jinou dobu pak pouze po předchozí dohodě na telefonním čísle: 602482020)

Upozornění: účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožmosti.

 

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2019: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2019.

Spádový obvod

Ulice Číslo domu
Barrandova 1222/8, 1223/6, 1224/4, 1225/2, 5724
Březová 1025/13, 1281/1, 1283/3, 1287/27, 1289/15, 1290/21, 1293/9, 1294/5, 1295/7, 1296/17, 1297/19, 1299/23, 1309/25, 1326/33, 1329/11, 1434/4, 1435/6, 1442/31, 1452/2, 1528/37, 1534/29, 1577/10, 1582/12, 1598/29a, 1603/35, 1605/9a, 1608/4a, 1622/35a, 1625/41, 1631/6a, 1661/29b, 1685/29c, 5930, 8816, 9154, 9191, 9501
Dobrovského 854/13, 856/6, 863/8, 869/15, 877/5, 886/7, 892/4, 893/11, 894/9, 898/1, 903/3, 930/2, 2296, 2297, 3320, 4025, 4026, 4037, 4147, 4507
Jasanová 1303/4, 1306/2, 1445/8, 1531/6, 1532/6a
Karla IV. 10/10, 34/12, 52/4, 56/2, 82/15, 305/14, 348/3, 369/1, 400/11, 404/9, 409/5, 487/7, 846/29, 847/27, 848/30, 851/26, 852/24, 867/38, 879/18, 884/22, 885/45, 901/20, 918/25, 919/25a, 1024/19, 1026/23, 1061/21, 1063/43, 1075/28, 1170/31, 1211/33, 1212/35, 1213/37, 1214/39, 1241/41, 1266/16, 1665, 1666, 3321, 5115
Ke Hradu 820/16, 829/14, 834/12, 841/26, 843/2, 849/3, 870/24, 945/7, 977/27, 990/11, 1000/13, 1008/15, 1029/5, 1030/6, 1041/1, 1047/9, 1070/10, 1437/23, 1579/25, 1581/21, 1583/21a, 1614/4, 5247, 5951, 8813
Kolonie Za Hradem 5650, 7981, 9442, 9444, 9448, 9452
Koperníkova 961/12, 962/14, 963/16, 980/10, 985/4, 992/8, 994/6, 1055/2, 5827
Kořenského 902/8, 904/6, 905/4, 944/1, 1014/2, 1238/3
Malířský koutek 808/2, 811/4, 812/6, 813/9, 814/7, 815/5, 816/3, 817/1
Na Čihadle 7, 9, 16, 22, 29, 35, 52, 60, 80, 83, 87, 825/6, 868/97, 909/9, 910/18, 913/5, 914/7, 917/2a, 927/11, 1050, 1084/8, 1173/3, 1339/2, 1440, 1451, 1453, 1533, 1635/24, 1651/9a, 1674/2B, 8846, 8878, 9073, 9163, 9164, 9167, 9171, 9187, 9222, 9269, 9391, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9405, 9407, 9428, 9506, 9517, 9588, 9592, 9593, 9595, 9668, 9679, 9697, 9741
Na Zacházce 844/52, 1012/12, 1230/18, 1273/6, 1305/20, 1308/22, 1328/2, 1330/16, 1436/4, 1438/14, 1444/18a, 1449/8, 1530/10, 1620/12a
Ovčácká cesta 818/7, 831/5, 833/10, 835/6, 836/12, 837/4, 838/8, 839/1, 842/3
Průchodní 946/1, 968/5, 979/7, 1064/3, 1095/2, 1096/4, 1097/6, 1098/8, 1099/10, 1100/12, 1101/14, 1102/16
Purkyňova 199/9, 200/11, 201/13, 202/15, 203/17, 204/19, 205/21, 206/23, 207/25, 208/27, 209/29, 210/31, 211/33, 212/35, 213/37, 214/39, 215/41, 216/43, 832/47, 871/8, 872/10, 887/6, 888/4, 895/12, 906/55, 907/2, 1022/53, 1033/49, 1034/16, 1093/7, 1155/45, 1178/51, 1180/14, 1266, 1634/20, 1692/2a, 5626, 5683, 8817
Riegrova 32, 84, 810/13, 1037/1, 1039/3, 1072/11, 1640/9, 1669, 1680, 6125
Svatojiřská 61, 62, 928/1, 929/3, 1004/6, 1054/4, 1071/2, 1312/20, 1313/22, 1314/24, 1315/26, 1316/28, 1317/30, 1318/32, 1319/34, 1320/36, 1321/38, 1322/12, 1323/14, 1324/16, 1325/18, 1327/48, 1335/8, 1336/10, 1337/40, 1338/42, 1373/11, 1374/7, 1377/9, 1443/8a, 1450/46, 1568/44, 1572/5, 1594/42a, 1632/27, 1646/42b, 1652/17, 1679/11A, 4670, 4672, 5628, 8747, 8799, 9110, 9156, 9175, 9599, 9795
Tizianova 952/15, 953/17, 957/22, 958/7, 959/9, 964/3, 967/24, 970/14, 971/16, 972/13, 974/11, 976/5, 986/2, 996/12, 998/20, 999/10, 1006/8, 1011/18, 1013/4, 1015/6, 1016/1, 4931, 5527
Topolová 1128/1, 1129/3, 1130/5, 1131/7, 1132/9, 1133/11, 1134/2, 1135/4, 1136/6, 1137/8, 1138/10, 1139/12, 1648
U Řeky 3974, 5644
V Ohybu 1244/6, 1245/4, 1246/2
Žukovova 30/66, 39/78, 49/30, 51/76, 54/82, 58/74, 59/34, 63/49, 64/47, 65/56, 70/37, 75/58, 76/45, 77/43, 78/62, 79/60, 86/39, 88/38, 90/54, 95/53, 100/27, 107/69, 114/48, 233/32, 385/51, 402/52, 509/50, 546/15, 697/10, 719/12, 722/8, 724/18, 745/11, 748/20, 753/9, 762/7, 776/6, 1168/16, 1331/71, 1332/73, 1333/75, 1334/77, 1570/36, 1645, 1657/27D, 1658/27A, 1659/27C, 1660/27B, 1671/17, 4089, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 5240, 5361, 5362, 5593

Bc. Martina Štolbová

Sdílejte

About the Author: Martina Štolbová
My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *