ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • 0 komentářů

Vážení rodiče, zápis dětí na školní rok 2023/2024 bude opět probíhat elektronickým systémem. Více informací na:  https://zapisms.usti-nad-labem.cz/

Plakat E-zapis MS A3

Plakat E-zapis MS A3-mutace

Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete. Přihlášku je potřeba podepsat od obou zákonných zástupců.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, nemohou si žádost vytisknout nebo si jen neví rady, mají možnost vyzvednout přihlášku v MŠ a to:

25.4.2023 od 8:00 do 12:00

27.4.2023 od 8:00 do 13:00

nebo po předchozí telefonické domluvě lze ve výjimečných případech domluvit i jiný termín vyzvednutí přihlášky v MŠ.

Požadovány budou tyto údaje:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)
 • jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje
 • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
 • potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
 • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

 

Sběr přihlášek – zápis:

Bude probíhat v kanceláři ředitelky MŠ ve dnech:

10.5.2023 od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 15:30

11.5.2023 od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 15:30

Zákonný zástupce se k zápisu dostaví osobně i s dítětem. S sebou si přineste vyplněnou přihlášku potvrzenou pediatrem (řádné očkování), rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

 

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky MŠ  dne 15. 5. 2023 od 10:00 – 12:00 hod. V jinou dobu pak pouze po předchozí dohodě na telefonním čísle 602 482 020.

 

Vyhodnocování řízení od 17.5.20223, od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy. O tomto budeme informovat jedním z těchto způsobů – telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí (na základě údajů uvedených v přihlášce). 

Seznam registračních čísel (pod kterými budou Vaše děti vedeny) bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., na úřední desce – přístupných místech a na webu MŠ. Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách, které jsou již uvedeny výše, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete zjistit, zda se hranice přijetí neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. 

Žádáme Vás o to, pokud zjistíte, že je Vaše dítě přijato do více mateřských škol, informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tímto uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na spolupráci s VÁMI! 

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města:

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2022)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 0 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2023: 02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2023.

Spádový obvod

Ulice Číslo domu
Barrandova 1222/8, 1223/6, 1224/4, 1225/2, 5724
Březová 1025/13, 1281/1, 1283/3, 1287/27, 1289/15, 1290/21, 1293/9, 1294/5, 1295/7, 1296/17, 1297/19, 1299/23, 1309/25, 1326/33, 1329/11, 1434/4, 1435/6, 1442/31, 1452/2, 1528/37, 1534/29, 1577/10, 1582/12, 1598/29a, 1603/35, 1605/9a, 1608/4a, 1622/35a, 1625/41, 1631/6a, 1661/29b, 1685/29c, 5930, 8816, 9154, 9191, 9501
Dobrovského 854/13, 856/6, 863/8, 869/15, 877/5, 886/7, 892/4, 893/11, 894/9, 898/1, 903/3, 930/2, 2296, 2297, 3320, 4025, 4026, 4037, 4147, 4507
Jasanová 1303/4, 1306/2, 1445/8, 1531/6, 1532/6a
Karla IV. 10/10, 34/12, 52/4, 56/2, 82/15, 305/14, 348/3, 369/1, 400/11, 404/9, 409/5, 487/7, 846/29, 847/27, 848/30, 851/26, 852/24, 867/38, 879/18, 884/22, 885/45, 901/20, 918/25, 919/25a, 1024/19, 1026/23, 1061/21, 1063/43, 1075/28, 1170/31, 1211/33, 1212/35, 1213/37, 1214/39, 1241/41, 1266/16, 1665, 1666, 3321, 5115
Ke Hradu 820/16, 829/14, 834/12, 841/26, 843/2, 849/3, 870/24, 945/7, 977/27, 990/11, 1000/13, 1008/15, 1029/5, 1030/6, 1041/1, 1047/9, 1070/10, 1437/23, 1579/25, 1581/21, 1583/21a, 1614/4, 5247, 5951, 8813
Kolonie Za Hradem 5650, 7981, 9442, 9444, 9448, 9452
Koperníkova 961/12, 962/14, 963/16, 980/10, 985/4, 992/8, 994/6, 1055/2, 5827
Kořenského 902/8, 904/6, 905/4, 944/1, 1014/2, 1238/3
Malířský koutek 808/2, 811/4, 812/6, 813/9, 814/7, 815/5, 816/3, 817/1
Na Čihadle 7, 9, 16, 22, 29, 35, 52, 60, 80, 83, 87, 825/6, 868/97, 909/9, 910/18, 913/5, 914/7, 917/2a, 927/11, 1050, 1084/8, 1173/3, 1339/2, 1440, 1451, 1453, 1533, 1635/24, 1651/9a, 1674/2B, 8846, 8878, 9073, 9163, 9164, 9167, 9171, 9187, 9222, 9269, 9391, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9405, 9407, 9428, 9506, 9517, 9588, 9592, 9593, 9595, 9668, 9679, 9697, 9741
Na Zacházce 844/52, 1012/12, 1230/18, 1273/6, 1305/20, 1308/22, 1328/2, 1330/16, 1436/4, 1438/14, 1444/18a, 1449/8, 1530/10, 1620/12a
Ovčácká cesta 818/7, 831/5, 833/10, 835/6, 836/12, 837/4, 838/8, 839/1, 842/3
Průchodní 946/1, 968/5, 979/7, 1064/3, 1095/2, 1096/4, 1097/6, 1098/8, 1099/10, 1100/12, 1101/14, 1102/16
Purkyňova 199/9, 200/11, 201/13, 202/15, 203/17, 204/19, 205/21, 206/23, 207/25, 208/27, 209/29, 210/31, 211/33, 212/35, 213/37, 214/39, 215/41, 216/43, 832/47, 871/8, 872/10, 887/6, 888/4, 895/12, 906/55, 907/2, 1022/53, 1033/49, 1034/16, 1093/7, 1155/45, 1178/51, 1180/14, 1266, 1634/20, 1692/2a, 5626, 5683, 8817
Riegrova 32, 84, 810/13, 1037/1, 1039/3, 1072/11, 1640/9, 1669, 1680, 6125
Svatojiřská 61, 62, 928/1, 929/3, 1004/6, 1054/4, 1071/2, 1312/20, 1313/22, 1314/24, 1315/26, 1316/28, 1317/30, 1318/32, 1319/34, 1320/36, 1321/38, 1322/12, 1323/14, 1324/16, 1325/18, 1327/48, 1335/8, 1336/10, 1337/40, 1338/42, 1373/11, 1374/7, 1377/9, 1443/8a, 1450/46, 1568/44, 1572/5, 1594/42a, 1632/27, 1646/42b, 1652/17, 1679/11A, 4670, 4672, 5628, 8747, 8799, 9110, 9156, 9175, 9599, 9795
Tizianova 952/15, 953/17, 957/22, 958/7, 959/9, 964/3, 967/24, 970/14, 971/16, 972/13, 974/11, 976/5, 986/2, 996/12, 998/20, 999/10, 1006/8, 1011/18, 1013/4, 1015/6, 1016/1, 4931, 5527
Topolová 1128/1, 1129/3, 1130/5, 1131/7, 1132/9, 1133/11, 1134/2, 1135/4, 1136/6, 1137/8, 1138/10, 1139/12, 1648
U Řeky 3974, 5644
V Ohybu 1244/6, 1245/4, 1246/2
Žukovova 30/66, 39/78, 49/30, 51/76, 54/82, 58/74, 59/34, 63/49, 64/47, 65/56, 70/37, 75/58, 76/45, 77/43, 78/62, 79/60, 86/39, 88/38, 90/54, 95/53, 100/27, 107/69, 114/48, 233/32, 385/51, 402/52, 509/50, 546/15, 697/10, 719/12, 722/8, 724/18, 745/11, 748/20, 753/9, 762/7, 776/6, 1168/16, 1331/71, 1332/73, 1333/75, 1334/77, 1570/36, 1645, 1657/27D, 1658/27A, 1659/27C, 1660/27B, 1671/17, 4089, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 5240, 5361, 5362, 5593

Bc. Kateřina Nevřivá

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *