Říjen u Motýlků

  • 0 komentářů

V měsíci říjnu jsme se s motýlky ponořili do tajů lesa. S dětmi jsme si povídaly o tom, jaká zvířata v lese žijí, jaké dělaly stopy a čím se živí. Zvířata jsme třídily na bíložravce a masožravce. Při diskuzích o zvířatech jsme se dotkly ctností, které jsme přiřazovaly také k jednotlivých živočichům. Dále se děti naučily rozlišovat mezi stromem jehličnatým a listnatým. Některé ze stromů umí vyjmenovat a přiřadit jim plody, které k nim patří. Dále se děti seznámily s některými houbami, které mohou sbírat, a které jsou pro nás nebezpečné. V poslední části našeho tématu mikrosvěty jsme se zabývaly i drobnými živočichy, které v lese můžeme potkat, ale často si jich ani nevšimneme. Řeč byla o hmyzu, který děti mohly zkoumat mikroskopy a lupou.

Děti společnými silami vytvořily biotop, do kterého umístily hlínu, listy, plody a modely brouků a zvířat. Díky tvorbě biotopu se děti dozvěděly, kde a jak se bere hlína. Hlínu jsme zkoumaly smysly, někomu voněla a jiným nikoli. S některými dětmi jsme v době odpočinku zasadily semínka borovice, smrku a modřínu. Zatím se v našem biotopu daří 4 borovičkám. V biotopu také vyrostlo mraveniště, které děti vyrobily společnými silami, a do kterého každý umístil svého mravenečka. 

Závěr měsíce jsme zakončily oslavou Halloweenu. Děti se dozvěděly, o jaký svátek se jedná a odkud pochází. Protože k Halloweenu patří také pavouci, byli i ti vyrobeni. V odpolední hodinách proběhla na školní zahradě akce s rodiči, kde si mohli rodiče s dětmi společně vydlabat dýni a zasoutěžit. Pro soutěžící byla připravena sladká odměna. 

S dětmi jsme po celý měsíc hrály pohybové hry, navštívily jsme tělocvičnu, kde proběhla odrazová a rovnovážná průprava, nácvik na kotoul a kde se děti seznámily s kruhy. Každé ráno byla pro děti připravena nabídka činností vztahující se k tématu, při kterých byla rozvíjena matematická pregramotnost a činnosti důležité k budoucímu osvojení čtení a psaní, také k rozvoji jemné motoriky a kritickému myšlení.
V říjnu se děti naučily písně: Bedla, Co se děje na dubu a Pět ježibab na koštěti.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *